Co o koparce wiedzieć warto?

0
50

Zazwyczaj koparki kojarzą nam się z placami budowy. Tam zbierają urobek i przenoszą go w inne miejsce – na składowisko ziemne lub do środka transportu, chociażby ładowarki. Czasami koparka traktowana jest właśnie jako typowo przeładunkowy sprzęt. Do prac o mniejszym stopniu trudności, ale także ziemnych używane są koparko-ładowarki. Ich moc jest mniejsza, gdyż zbudowane są na bazie ciągnika.

Koparki dzielą się na wiele typów. Wszystko zależy od tego, które kryterium weźmiemy pod uwagę. Zwróćmy uwagę na osprzęt. Inne „końcówki” powodują, że koparkę określimy mianem chwytakowej, zbierakowej, podsiębiernej i przedsiębiernej. W dwóch pierwszych przypadkach możemy domyśleć się, co to oznacza, natomiast w dwóch kolejnych typach nie jest to już takie proste. Koparki przedsiębierne robią wykop, znajdując się w nim. Wcześniej trzeba wykonać specjalny zjazd, który spowoduje, że koparka nim zjedzie na dół. Wykopy liniowe zaś powodują, że kiedy koparka nie jest w stanie już ładować urobku na samochody wyładowcze stojące na koronie wykopu, to wtedy wspomniane pojazdy muszą podjechać do koparki – do wnętrza wykopu. Koparka podsiębierna nie jest w stanie wykonywać tak głębokich wykopów jak jej przedsiębierna alternatywa. Ten typ koparki zaś pracuje na brzegu skarpy.

Wyjaśnijmy pokrótce także funkcje koparek chwytakowych i zbierakowych. Te pierwsze świetnie sobie radzą z wykopami w gruntach piaszczystych. Nie jest im obca praca także w ziemi nawodnionej. Trudno wyobrazić sobie prace hydrotechniczne bez koparki chwytakowej. Znajdują swoje zastosowanie także w kopalniach odkrywkowych.

Chwytakowe są przygotowane do pracy w warunkach podmokłych, a nawet podwodnych. Nie jest im obce pogłębianie koryt rzek czy wykonywanie wykopów pod filary mostowe.

Inne kryteria, które dzielą koparki to charakter pracy, rozmiar wykonywanych prac, źródło napędu, typ osprzętu, rodzaj podwozia i nadwozia. Zwróćmy uwagę na fakt, że trzy ostatnie elementy związane są z budową konstrukcyjną koparki. Widać zatem, że temat jest szeroki i warty rozpracowania.